Bestuur

Het bestuur van de E.W.V. is het uitvoerende orgaan van de besluiten die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden genomen. Verder zorgt het bestuur voor de toezicht op, en uitvoering van, de regels zoals omschreven in
de statuten en de diverse reglementen van de E.W.V..
Elk lid heeft deze statuten bij aanvang van zijn/haar lidmaatschap ontvangen.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

Klik op de naam voor het e-mailadres

Bestuur

Voorzitter Dhr. J. Posthuma 06-51808673
Joke Nieuwenhuis Mevr. J. Nieuwenhuis 06-51836843
Penningmeester Dhr. J. de Kruijf 06 14881326
Technische commissie. Dhr. W. Janssen
Terreincommissie. Dhr. W. Janssen
CCO commissie Dhr. F. Nieuwenhuis 053-4341092
Bar commissie. Dhr. B. Brinkman 06-53715659
Helling coördinator Dhr. J. Posthuma 06-51808673
Boeicommissie/adjunct secretaris. Dhr. H. van Embden 06-54968981