Tarieven van de E.W.V. (laatst gewijzigd op 18-03-2016).

Contributies:

Seniorleden                                                                                                                                           €      85,00

Gezinsleden      (echtgenoot/partner en kinderen van 12 t/m 17 jaar)                                     €      14,70 *

Juniorleden      (zelfstandig, de ouders zijn géén lid)                                                                  €      26,80

  • * ten behoeve van afdracht aan ‘het Watersportverbond’ (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).

 

Entreegeld:

Seniorleden                                                                                                                                           €      36,60

Gezinsleden      (definitie, zie boven)                                                                                                gratis

Juniorleden      (definitie, zie boven)                                                                                                gratis

Liggelden:

Winterseizoen      (1 oktober – 1 april):             vaste bijdrage + L. x B. x € 4,25

Zomerseizoen       (1 april – 1 oktober):             L. x B. x € 4,25

  1. De vaste bijdrage bestaat uit € 12.05 havengeld ten bate van de gemeente Enschede.

Passanten betalen € 0,60 per meter bootlengte per dag

Verplaatsingskosten boot op de wal € 26,80

 

Extra ligdagen:

Extra ligdagen zie Terrein en Haven Reglement art. 7, 9.3 en 9.4. Na 1 april heeft men recht op zeven gratis ligdagen in het water inclusief stroom, daarna betaald men €   2,45 per dag met een maximum van het seizoenbedrag voor dat schip, exclusief stroomverbruik.

Hellingen:

Tarief voor leden voor het uit- en in het water liften.

Tarief: vast € 21,25 + € 3,20 per meter bootlengte, naar boven afgerond op €  3,20

Afspuiten dient tijdens het hellingen te geschieden. Kosten €  16,00.

Kosten en regels m.b.t. electriciteitsgebruik:

  • Het Terrein en Haven Reglement blijft op dit punt van kracht.
  • De vereniging beschikt over meerdere electriciteits kasten met daarin meerdere aansluitingen, en per aansluiting een kwh-meter en zekering.

De kosten voor wel of geen aansluiting bedragen €  12,05 met een toeslag van €   0,33  voor elke kwh

Jaarlijkse verhogingen:

De bedragen van contributie, helling- en liggelden en elektra worden jaarlijks geïndexeerd.

De contributie voor gezinsleden wordt in zijn geheel afgedragen aan ‘het Watersportverbond’, de hoogte van dit bedrag is dan ook gekoppeld aan de tarieven van ‘het Watersportverbond’.

Pas toegangspoorten:

Voor toegang op het terrein is een pas nodig die te verkrijgen is Jan Bijlefeld (0612698469) en Frank Mollema (0630684390).
De borgsom voor deze pas bedraagt: € 32,00. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt deze borg nadat de pas bij het bestuur is ingeleverd terug betaald.

Verenigingsvlag:

Deze is zolang de voorraad strekt te verkrijgen tijdens de bar openingstijden in het clubhuis tegen een vergoeding van  € 7,60.

Het Bestuur.