Een ongeluk zit in een klein hoekje

Nu er weer steeds meer mensen het water op gaan, start de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de watersportcampagne ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’. Doel van deze campagne is om aandacht te vragen voor een goede reisvoorbereiding om zo problemen op het water te voorkomen. Watersporters kunnen bij de KNRM een GRATIS digitale brochure aanvragen waarin de meest voorkomende ongevallen/ongemakken staan opgesomd (zoals motorstoring, man over boord, navigatiefout, onvoldoende kennis en ervaring) en hoe deze eenvoudig te voorkomen zijn.

Vraag nu de gratis digitale brochure aan met waardevolle tips en weetjes en maak automatisch kans op een GRATIS Man overboord training met de KNRM! https://bit.ly/2TLrGeJ

Nieuwsbrief 26 maart 2020

Aan de leden.

Bij het vaststellen of de besluiten uit de nieuwbrief van 21 maart aangepast moeten worden, laat het bestuur zich leiden door de (aangescherpte)  maatregelen van het Kabinet, de aanbevelingen van het RIVM en de adviezen van de KNWV.

Alle verenigings- sport- en horeca activiteiten etc. moesten worden gestaakt. Daarom werden eerder al de vergaderingen en bijeenkomsten in de Kajuit opgeschort.

28 maart 2020

Het hellingschema geeft aan dat op zaterdag 28 maart wordt begonnen met het te water laten van de eerste boten. Hoewel als eerste regel wordt aanbevolen zoveel mogelijk thuis te blijven is het niet expliciet verboden om met de boot naar de zomerligplaats te varen. Vooralsnog kan het hellingschema dan ook worden uitgevoerd.

Houd daarbij de volgende regels goed in de gaten en gebruik uw gezond verstand.

Kom niet naar de haven als u verkouden bent of anderszins symptomen van een besmetting met het coronavirus vertoont.

Zorg dat er niet meer dan 3 personen aanwezig zijn bij uw schip als dat te water wordt gelaten. (eigenaar + 2de man en de hellingmeester)

Houd afstand. (1,5 meter)

De provincie Overijssel heeft laten weten de winterbedieningstijden te hanteren tot

1 juni 2020. Alleen bediening van sluizen en bruggen voor vrachtboten, hulpdiensten en op afroep bootverplaatsingen van werf naar huis. Desgevraagd is meegedeeld dat ook bediend wordt voor het varen naar de zomerligplaats. Aangeraden wordt om na te gaan of dit geldt voor de hele route die u moet varen naar uw zomerligplaats.

Als een boot niet te water kan worden gelaten omdat

  • De eigenaar thuis wil blijven in deze situatie, of
  • De zomerligplaats niet bereikt kan worden, of
  • De bestemmingshaven is gesloten

dan zal overlegd worden of de boot verplaatst kan worden (zonder kosten) zodat het hellingschema verder kan worden afgewerkt. Neem hierover tijdig contact op met de Koen Mastenbroek.

Het is wel zaak op korte termijn naar de zomerligplaats te vertrekken als de boot eenmaal in het water is, om te voorkomen dat de haven te vol wordt. Ook wordt aangeraden zoveel mogelijk samen te varen, zodat sluizen en bruggen gezamenlijk kunnen worden gepasseerd. De bediening (achterlangs) moet worden aangevraagd.

April 2020   Omdat ook de boeicommissie niet vergadert en alle activiteiten zijn afgelast komt er geen Boei in april.

Update

Het dagelijks bestuur / bestuur zal elke week met elkaar overleg hebben.

Als de omstandigheden wijzigen en besluiten moeten worden genomen of herzien zullen we u informeren via een nieuwsbrief als deze. We verzenden dit noodgedwongen (geen portkosten) digitaal.

Mocht u leden kennen die via de mail – Facebook- pagina, de informatie niet ontvangen, wilt u hen dan bij praten? Dank!

Zie om naar elkaar en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Joke Nieuwenhuis.

Secretaris EWV.

LEER ZEILEN OP HET TWENTEKANAAL!

Waarom zou je helemaal naar Friesland gaan om te leren zeilen? Dat kan ook prima op het Twentekanaal! Vanaf de jachthaven van de EWV kunnen we zeilen tot aan Hengelo.

Heb je ook iets met water en wil je graag (beter) leren zeilen, kom dan zeilen bij de EWV. Van mei tot en met juli kun je bij de EWV leren zeilen onder begeleiding van ervaren zeilers. De zeillessen zijn 2 uur per week op een vaste tijd.

De EWV beschikt over verschillende typen zeilboten: Optimisten voor de jeugd en Polyvalken voor de wat grotere mensen.

Daarnaast hebben we op de woensdagavond een onderlinge zeilcompetitie. Dan gaan we in teams tegen elkaar match-racen in Polyvalken.

De EWV is een watersport vereniging voor motorbootvaarders en zeilers.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

Wij trachten dit doel te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen etc. Zo worden er vaarbewijs, marifoon en touwknoop cursussen georganiseerd. Ook worden er lezingen gehouden over techniek, reisverhalen en andere zaken die met de watersport te maken hebben. We zijn in hoofdzaak een wintervereniging en organiseren dan ook meestal in deze periode onze activiteiten.

Tevens beschikken we over een terrein voor de winterstalling en hebben een aantal ligplaatsen in het water. Ook worden er bij voldoende belangstelling toertochten georganiseerd en verzorgt de evenementen commissie elk jaar weer voor de nodige activiteiten zoals bv. een jaarfeest, eetavond, spelletjesavond etc.

In de zomerdag zijn de meeste leden met hun boten te vinden in de kop van Overijssel of op het IJsselmeer.
Voor alle activiteiten geldt dat deze alleen toegankelijk zijn voor leden van de EWV.

Jaarverslag 2018 KNWV

AVG verklaring

Hellingcoördinatie
De Kajuit
Fotoalbums
Activiteiten

Rondje Noord Holland 2017

© Copyright - Affectfdesign