Artikelen door Thomas

HELLINGLIJST te water, voorjaar 2024

Schema volgt zo spoedig mogelijk Bij het verkrijgen van een stroompunt op uw ligplaats, bent u zelf verantwoordelijk voor het verbruik hiervan. Ieder stroompunt kan met een slot worden verzegeld. Doet u dit niet en kan een ander uw elektriciteit verbruiken, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de eindstand minus de beginstand […]

Oproep ligplaats aanvragen

Hallo allemaal, Iedereen die in het komende zomer- en winterseizoen een ligplaats in onze haven wil hebben moet volgens het haven en terreinreglement elk jaar per seizoen een ligplaats aanvragen. Dit geldt voor zowel een plaats in het water als ook op de wal. De aanvragen kunnen vanaf 31 Januari gedaan worden, en bij voorkeur […]

Hellingcommissie

Aanspreekpunt  commissie/coördinator :   Ids Kuiper. Aanspreekpunt in het bestuur:  Ids Kuiper In het terrein- en havenreglement zijn bepalingen opgenomen die gelden voor de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de helling coördinator worden uitgevoerd. De helling coördinator kent dit reglement en past het toe. De coördinator is verantwoordelijk voor het indelen van de haven en het […]

Bestuur

Het bestuur van de E.W.V. is het uitvoerende orgaan van de besluiten die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden genomen. Het bestuur is bereikbaar op info @ e-w-v.nl. Verder zorgt het bestuur voor de toezicht op, en uitvoering van, de regels zoals omschreven in de statuten en de diverse reglementen van de E.W.V.. Elk lid […]