Bestuur

Het bestuur van de E.W.V. is het uitvoerende orgaan van de besluiten die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden genomen. Het bestuur is bereikbaar op info @ e-w-v.nl.

Verder zorgt het bestuur voor de toezicht op, en uitvoering van, de regels zoals omschreven in
de statuten en de diverse reglementen van de E.W.V..
Elk lid heeft deze statuten bij aanvang van zijn/haar lidmaatschap ontvangen.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

Klik op de naam voor het e-mailadres

Bestuur

Voorzitter Paulien de Jong
Secretaris Henk van Wolferen
Penningmeester Sicco Tenbergen
Lid/ledenadministratie. Gerda Schut
Terrein beheer  Wouter Lotterman
Hellingcoördinatie  Gerco Lammeree
Webbeheer Thomas van Blijswijk

Commissies

Nieuwsbrief Thomas
Coordinator Technische zaken Wouter Lotterman
CCO commissie Hermen Rutgers
Barcommissie  Ben Brinkman
Helling commissie  Gerco Lammeree
Evenementen commissie Irma Grundel