Bestuur

Het bestuur van de E.W.V. is het uitvoerende orgaan van de besluiten die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden genomen. Verder zorgt het bestuur voor de toezicht op, en uitvoering van, de regels zoals omschreven in
de statuten en de diverse reglementen van de E.W.V..
Elk lid heeft deze statuten bij aanvang van zijn/haar lidmaatschap ontvangen.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

Klik op de naam voor het e-mailadres

Bestuur

Voorzitter Paulien de Jong 06-11601276
Secretaris Henk van Wolferen 06-51102702
Penningmeester Sicco Tenbergen 06-57587186
Lid/ledenadministratie. Gerda Schut 06 42142131
Terrein beheer  Wouter Lotterman 06 12733329
Hellingcoordinatie  Gerco Lammeree 06-47850714
Webbeheer Thomas 06-19182151

Commissies

Boeicommissie Thomas 06-19182151
Coordinator Technische zaken Wouter Lotterman 06 12733329
CCO commissie Hermen Rutgers 06-54692651
Barcommissie  Ben Brinkman 06-53715659
Helling commissie  Gerco Lammeree 06-47850714
Evenementen commissie Irma Grundel 06-53458244