Bestuur

Het bestuur van de E.W.V. is het uitvoerende orgaan van de besluiten die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden genomen. Verder zorgt het bestuur voor de toezicht op, en uitvoering van, de regels zoals omschreven in
de statuten en de diverse reglementen van de E.W.V..
Elk lid heeft deze statuten bij aanvang van zijn/haar lidmaatschap ontvangen.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

Klik op de naam voor het e-mailadres

Bestuur

Vice Voorzitter Joke Nieuwenhuis 06 51290598
Secetaris Joke Nieuwenhuis 06 51290598
Penningmeester Johan de Kruijf 06 14881326
Lid/ledenadministratie. Frank Mollema 06-30684390
Lid  Chantal Mastenbroek Vermaat
 Hellingcoordinatie  Gerco Lammeree 06-47850714
Webbeheer Ids kuiper

Commissies

Coordinator Technische zaken Willem Janssen 06-53358832
CCO commissie Hermen Rutgers 06-54692651
Barcommissie  Ben Brinkman 06-53715659
Helling commissie  Gerco Lammeree 06-47850714
Boeicommissie Hans van Embden 06-54968981