Oproep ligplaats aanvragen

Hallo allemaal,

Iedereen die in het komende zomer- en winterseizoen een liglaats in onze haven wil hebben moet volgens het haven en terreinreglement elk jaar per seizoen een ligplaats aanvragen! Dit geldt voor zowel een plaats in het water als ook op de wal.

 

De aanvragen kunnen vanaf 31 Januari gedaan worden, en bij voorkeur via de website (dit werkt het snelst). Voor diegenen die daar geen vaardigheid in hebben, liggen er aanvraagformulieren in het formulierenbakje op de bar bij de kassa in de “Kajuit”.

Voor alle duidelijkheid: ook diegenen die al in de haven liggen moeten een ligplaats aanvragen.

Als het emailadres goed is ingevuld, krijgt iedereen een bericht van mij (hellingcoödinator) binnen een week. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met mij

Ik wens iedereen alvast een fijn vaarseizoen .

Gerco Lammerée

Hellingcoödinator.

Tel: 0647850714

mail: hellingc@e-w-v.nl

Hellingcommissie

Aanspreekpunt  commissie/coördinator :   Gerco Lammeree/ Koen Mastenbroek.

Aanspreekpunt in het bestuur:  Gerco Lammerée

In het terrein- en havenreglement zijn bepalingen opgenomen die gelden voor de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de helling coördinator worden uitgevoerd. De helling coördinator kent dit reglement en past het toe.

De coördinator is verantwoordelijk voor het indelen van de haven en het terrein en geeft leiding aan de hellingmeesters. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het in hen uit het water lichten van de boten volgens het hellingschema. De coördinator  zorgt voor het opmaken van het hellingschema in het voorjaar en najaar en het schema voor de gezamenlijke terugvaart.  Hij zorgt voor aanvraagformulieren voor het hellingen en controleert deze.  Hij verzorgt de publicatie van de schema’s , ook voor van een eventuele wachtlijst. Hij overlegt met de havenmeester.

Algemene regels t.a.v. zomer/winterstalling.
• Uw boot dient verzekerd te zijn, en de bokken moeten in goede staat verkeren.
• Bij het hellen dient u met minimaal 2 personen aanwezig te zijn.
• Hellingen geschiedt op eigen risico
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• Toewijzing ligplaatsen geschiedt op artikel 2.2 en 2.3 van terrein-haven reglement.
• U krijgt een bevestiging per e-mail en vermelding in de boei
• Na het verlaten van uw ligplaats dient u uw stallingsplaats schoon op te leveren.