Hellingcommissie

Aanspreekpunt  commissie/coördinator :   Ids Kuiper.

Aanspreekpunt in het bestuur:  Ids Kuiper

In het terrein- en havenreglement zijn bepalingen opgenomen die gelden voor de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de helling coördinator worden uitgevoerd. De helling coördinator kent dit reglement en past het toe.

De coördinator is verantwoordelijk voor het indelen van de haven en het terrein en geeft leiding aan de hellingmeesters. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het in hen uit het water lichten van de boten volgens het hellingschema. De coördinator  zorgt voor het opmaken van het hellingschema in het voorjaar en najaar.  Hij zorgt voor aanvraagformulieren voor het hellingen en controleert deze.  Hij verzorgt de publicatie van de schema’s, ook voor een eventuele wachtlijst. Hij overlegt met de havenmeester.

Algemene regels t.a.v. zomer/winterstalling.
• Uw boot dient verzekerd te zijn, en de bokken moeten in goede staat verkeren.
• Bij het hellen dient u met minimaal 2 personen aanwezig te zijn.
• Hellingen geschiedt op eigen risico
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• Toewijzing ligplaatsen geschiedt op artikel 2.2 en 2.3 van terrein-haven reglement.
• U krijgt een bevestiging per e-mail en vermelding in de boei
• Na het verlaten van uw ligplaats dient u uw stallingsplaats schoon op te leveren.