Algemene regels t.a.v. zomer/winterstalling.
• Uw boot dient verzekerd te zijn, en de bokken moeten in goede staat verkeren.
• Bij het hellen dient u met minimaal 2 personen aanwezig te zijn.
• Hellingen geschiedt op eigen risico
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• Toewijzing ligplaatsen geschied op artikel 2.2 en 2.3 van terrein-haven reglement.
• U krijgt een bevestiging per e-mail en vermelding in de boei
• Na het verlaten van uw ligplaats dient u uw stallingsplaats schoon op te leveren.